Hankó László Zenei AMI tantermen kívüli digitális munkarendje
2020. 04. 01.

Eljárásrend

A Hankó László Zenei AMI tantermen kívüli digitális munkarendje

Magyarország Kormányának a koronavírus miatt az új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) határozata alapján 2020. március 16. napjától a Hankó László Alapfokú Művészeti Iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik.

Megszervezéséért és ellenőrzéséért a felelős: intézményvezető

Az új munkarend megszervezésében a kiemelt cél: egységes digitális oktatás-nevelés, alkalmas legyen a növendékek tananyag elsajátítására, átadására, a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Az eljárásrend életbe lépésének határideje: 2020.03.16

Kapcsolattartás

A pedagógus-diák, pedagógus-szülő kommunikáció hivatalos, de nem kizárólagos csatornája a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) üzenetküldési modulja. Ezen kívül egyéb kommunikációs csatornán tarthatják a szaktanárok a kapcsolatot. A gondviselők, tanulók hivatalos és tanulmányi ügyeikben főtárgy tanáraikkal, az iskola e-mail címén hlziskola@gmail.com, valamint az iskola telefonos elérhetőségén -42/373 122- kommunikálnak.

Pedagógusokra vonatkozó kötelezettség

A digitális munkarendben minden pedagógus heti óraszámának megfelelő, dokumentálható nevelést-oktatást végez. Munkáját otthonról végzi, mivel minden pedagógus rendelkezik a megfelelő technikai feltételekkel. A munka függ a tantárgy milyenségétől, jellegétől, attól, hogy rendelkezik e otthon hangszerrel a tanuló valamint a pedagógus egyéni digitális felkészültségtől. Ez lehet videóóra, tudásanyag kijelölése, számonkérése.

A tananyagot minden esetben rögzítik a Kréta heti órarendjük házi feladat részében függetlenül attól, hogy egyéb csatornán tartják a kapcsolatot növendékeikkel. Munkaidő nyilvántartásukat minden hó 10-ig rögzítik a Kréta felületen.

 

 

 

A tantermen kívüli digitális munkarendünk alatt használt felületek

 

Főtárgy/egyéni órák

Csoportos órák/

szolfézs, zeneirodalom

Csoportos órák/

Zenekar, énekkar

messenger videokapcsolat

messenger csoport

facebook csoport

facebook videokapcsolat

facebook csoport

Kréta felület

viber videokapcsolat

Kréta felület

youtube

instrukciók, házi feladat rögzítéséhez: Kréta

youtube

 

 

A főtárgy órák esetében a videokapcsolatok létrehozásával oldjuk meg tanítást, ezen órák esetében még a hangüzenetek, hangfelvételek küldésével támogatjuk az otthoni tanulást és felkészülést.

A csoportos órák (szolfézs, zeneirodalom) esetében a feladatokat, gyakorló feladatsorokat, teszteket, gyüjtőmunkát, gyakorlati feladatokat kapnak a növendékek.

Az egyéb csoportos órák (zenekar, énekkar) esetében hangfelvételek és videomegosztó portál van segítségünkre.

A korrepetíciót hangfelvételek útján valósulnak meg, melyet a fent említett platformokon osztunk meg a növendékekkel.


A tanulók beszámoltatása, értékelése
A főtárgy órák esetében akik videokapcsolaton tartják az órákat a pedagógusok, lehetőség szerint 2 hetente 1, de legalább havi 1 értékelést adnak.

Akik nem rendelkeznek otthon hangszerrel, a főtárgyhoz kapcsolódó, az elméleti ismereteiket támogató és segítő, tudásszintjüknek megfelelő feladatokat, interneten elérhető információforrásokat, a tanulást támogató segédanyagokat kapnak a főtárgytanáraiktól. Legalább havi 1 értékelést kapnak a tanulók.

Az egyéb és csoportos órák esetében a tantárgy adta lehetőségeket felhasználva, dokumentálható formában, módszertani megkötés nélkül minden beszámolási forma elfogadható (gyűjtőmunka, projektmunka, feladatlap, ppt, fogalmazás, esszé, videóbeszámoló, stb.). Értékelésnél 2 hetente 1, de legalább havi 1 értékelést adnak.

A növendékek kötelezettsége

 A tanuló kötelessége, hogy ismerje és tartsa meg a digitális munkarend rendelkezéseit. Képességeinek megfelelő tanulmányi szintet érjen el, figyelemmel és tevékenyen vegyen részt a digitális munkarendben folyó munkában. Lehetősége szerint gyakoroljon szorgalmasan, a digitális munkarendet ne gátolja.

Tiszavasvári, 2020.03.16

© 2018-2020 www.hlzene.hu | Adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés