Covid 19 aktuális hírek
2020. 09. 17.

Belépés szülők, kísérők részére tilos! I Kivételes esetekben csak intézmény vezetői engedéllyel, nagyon indokolt esetben lehetséges.! Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, használata kötelező! Iskolába lépő szülők, kísérők, egyéb partnerek, személyek számára kötelező a maszk használata! Csak az iskola bejáratáig kísérjék a szülők a gyermekeket, valamint ott várakozzanak az egyes órák után! Fertőzött tanulók száma: 0 fő Fertőzött pedagógusok száma: 0 fő

 

Jogszabályi háttér:3/2019 EMMI KÁT, OH módszertani ajánlás,  NNK takarításra vonatkozó ajánlása

Érvényessége:2020. 08. 31-től módosításig vagy visszavonásig (a járványügyi helyzettől függően)

A Hankó László AMI teljes alkalmazotti közösségének kötelessége a járvány terjedésének megakadályozására tett óvintézkedéseket betartani és betartatni.

1.Elvárt magatartás és kommunikáció az intézmény alkalmazotti közösségére vonatkozóan

 

 

Felelős

Elvárt magatartás alkalmazotti közösségre vonatkozóan

egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző alkalmazott érkezzen az intézménybe, amennyiben tüneteket észlel magán  telefonon, vagy online csatornán értesítse az intézményvezetőt

Intézményvezető

Elvárt kommunikáció

Intézményvezető- alkalmazottak: hiteles tájékoztatás, hiteles információk átadása, eljárásrend ismertetése, Az oktatással kapcsolatos hiteles híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

Pedagógus-szülő- diák: hiteles tájékoztatás az intézményi óvintézkedési protokollról a főtárgytanár és növendékei-szülei részére. Panaszkezelés, s annak továbbítása a vezető felé.

Intézményvezető

Nevelőtestület

Alkalmazottak

 

 

 

 

 

 

 

2.A tanév előkészítését szolgáló intézkedések

2.1 Értekezletek

 

-személyes jelenlét esetén

-legnagyobb hangversenytermünkben tartjuk

-1,5 m-es távolság megtartásával

 

 

-online értekezlet

- használt platform: messenger videohívás

 

 

2.2 Formanyomtatványok elkészítése

-beleegyező nyilatkozat: tanteremben elhelyezett kép és hangfelvétel készítésére alkalmas eszköz elhelyezése esetére

-adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

-     azonnali  tájékoztatási kötelezettség  a szülőnek, ha a családban megjelenik a vírus vagy annak gyanúja

-takarítási, fertőtlenítési napló

Felelős: intézményvezető.

2.3 Takarítási előkészületek

 

A tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjed az alábbiakra:

 • -klímaberendezések tisztítása
 • -ajtók, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására
 • -padló és lábtörlő fertőtlenítő tisztítása
 • -hangszerek, tárgyi eszközök tisztítása
 • -radiátorok, csövek lemosására
 • -ablakok, üvegfelületek tisztítására
 • -szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére
 • -képek, világítótestek portalanítására
 • -pókhálók eltávolítására
 • -rovar-és rágcsáló irtásra
 • -csaptelepek, mosdóhelyiségek fertőtlenítő tisztítása Jelzőrendszer kialakítása

 

 

2.4 Jelzőrendszer kialakítása

2.4.1 Vezetői feladatok

-szülői, alkalmazotti címlisták előkészítése a főtárgy tanárok részére

-vezetői ügyeleti rendszer létrehozása

-orvosi, rendészeti szervek elérhetőségének, kapcsolattartásának feltérképezése

2.4.2. Jelzőrendszer

 

Beteg gyermeknél a szülő/felnőtt tanuló köteles telefonon, email-en értesíteni az iskolát vagy főtárgytanárt.

A főtárgytanár azonnal értesíti a vezetőséget.

A vezetőség azonnal értesíti a tankerületet.

 

2.4.2 Nevelőtestületi feladatok

 A szülők és a diákok értesítése az intézménybe történő bejutás módjáról, a betartandó óvintézkedésekről.

3. Intézménybe lépést követően

3.1 biztonságos egészségügyi környezet kialakítása

Belépés szülők, kísérők részére csak vazatői engedéllyel, nagyon indokolt esetben lehetséges. Egyébként tilos!

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára az intézménybe érkezők figyelmét felhívjuk.

Iskolába lépő szülők, kísérők, egyéb partnerek,  személyek számára kötelező a  maszk használata.

Lehetőleg csak az iskola bejáratáig kísérjék a szülők a gyermekeket, valamint ott várakozzanak az egyes órák után.

 Főtárgy- vagy elméleti óra előtt a tanárok felhívják a gyerekek figyelmét, hogy alaposan mossanak kezet. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.

A köhögési etikett megtanítása: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.2Takarítás, fertőtlenítés oktatás-nevelés idején

3.2.1 Vezetői feladat

 A fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítő szerek rendelkezésre állásának mennyiségét heti szintű dokumentálása és jelentetése a fenntartó felé, erről naplóvezetés.

A takarítás, fertőtlenítés ellenőrzése napi szinten történik.

Takarítási napló: 1.számú melléklet

Fertőtlenítő szerek naplója: 2.számú melléklet.

3.2.2Takarító feladata

Napi  kétszeri –reggeli és esti-  fertőtlenítő takarítás, felmosás termekben, a folyosókon, mosdó helységekben.

 A kézzel gyakran érintett felületek -padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök-  15 órától –2 óránkénti felület fertőtlenítése.

A mosdók csaptelepei, WC lehúzók, valamint a padló fertőtlenítése reggeli (tanítás előtti)  időszakban, valamint nagyobb létszám mozgás esetén szükségszerűen.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

 

3.2.3 Pedagógusok feladata

Hangszereket, valamint az órán használt tárgyi eszközöket minden főtárgy- és elméleti óra előtt fertőtleníteni, vagy áttörölni (amennyiben a hangszer felülete károsodna a fertőtlenítő szertől.)

Folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetés. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

A diákok folyosón történő mozgásának ellenőrzése főtárgy tanár, elméleti tanár, iskolatitkár és takarító által.

3.2.4 Elméleti órák közötti szünetek

 

Az elméleti/csoportos órák közötti szünetekben a tanulók a teremben tartózkodnak, a mosdóhelyiségekbe 1-2 fő egyszerre, tanári felügyelet mellett.

4. A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tanulók tanulási részvétele

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például: szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek, autoimmun állapota miatt), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

 

5. Az intézmények látogatása, rendezvények látogatása

 

Az intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A főtárgytanárok tájékoztatják a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

5.1 Intézményi csoportosulások megelőzése

 

Szülői értekezlet: Főtárgytanáronként (gyermekenként 1 szülő jelenlétével), kizárólag a hangversenytermben, 1.5 m-es távolság betartatásával

Elméleti órák: (max.15 fős csoportok)

-tanulók lazább ültetése

-megfelelő védőtávolság biztosítása

-mosdók  max.2-3 fős látogatása

-csoportok órarendi váltásánál padok felületfertőtlenítése

-kerülni a szoros testi kontaktust

 

 

5.2 Hangversenyek megtartása

 

Oktatási- nevelési folyamatunk szoros egysége a tanulók színpadi szereplése. Átlagosan hangversenyenként 20-25 főt jelent. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a nagyobb létszámú csoportokat_énekkar, zenekar- a járványügyi helyzet alakulásának tükrében visszük színpadra, amely jelenleg nem fog megvalósulni. A munkatervünkben tervezett hangversenyeinket az alábbi módon valósítjuk meg: kisebb létszámú rendezvények és a résztvevők körének korlátozása, az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

 

Helyszín: A szomszédos Találkozások Háza nagyterme.

Befogadó képesség: 360 fő.

Ültetés: minden 3. szék, Kb. 100 néző.

 

 

5.3 Szülői értekezlet

 

Az évnyitó szülői értekezlet helyett csak a legfontosabbat tarjuk személyes jelenlétükkel: az órabeosztást, és térítési- és tandíjbeszedést mely átlagosan 25 fő szülő egyidejű jelenlétét igényli. Mindezt a megfelelő járványügyi előírások megtartása mellett.

Helyszín: 80 fős hangversenytermünkben.

Főtárgy tanáronként, időbeli ütemezéssel valósítjuk meg.

 

Egyéb szükséges tájékoztatások e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel juttatunk el a szülőkhöz, növendékekhez.

6. Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők:

-elkülönítjük. Ha gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!

-értesítjük az egészségügyi orvost, gondviselőt

-A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

-A gyermek az iskolába –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

7. Fertőzéssel érintettségünk esetében

 

7.1 Előkészítés: Online platformok előkészítése.

Az esetleges tantermen kívüli, digitális oktatás bekövetkezése esetére az eszközök és hátterek felmérése a diákok és a pedagógusok vonatkozásában.

 

7.2 Fertőzöttség esetén:

 Az NNK -a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületihivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján -az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

 

 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában –elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –történik.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 

 

© 2018-2022 www.hlzene.hu | Adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés